Skip to content

ឆ្ពោះទៅកាន់រង្វាន់។ លេងហ្គេម ជាមួយនឹងការឈ្នះរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យភ្លាមៗ។

ចូលរួមជាមួយនឹងយុទ្ធនាការថ្មីរបស់យើង! លេងហ្គេម ទទួលបានពិន្ទុ នឹងឈ្នះរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យភ្លាមៗពីតូតាល់អេនើជីស៍។ វាពិតជាសប្បាយ និងងាយស្រួល គ្រាន់តែចុចលើ Link ហើយធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុងប្រអប់សារអេឡិចត្រូនិក។

https://m.me/1430674253873580?ref=allow-me

ប្រញាប់ឡើង និងចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្តិ ឥឡូវនេះព្រោះរង្វាន់មានកំណត់។

របៀបចូលរួមយុទ្ធនាការ ៖

 1. ជ្រើសរើសរង្វាន់ដែលមានពីប្រអប់សារអេឡិចត្រូនិករបស់តូតាល់អេនើជីស៍ក្នុងកម្មវិធីជជែកកំសាន្តហ្វេសប៊ុក។
 2. លេងហ្គេម បញ្ចប់បេសកម្មដើម្បីទទួលបានពិន្ទុ។
 3. បន្ទាប់ពីលេងហ្គេមចប់សូមរក្សាទុករូបថតជាមួយពិន្ទុហ្គេមហើយផ្ញើរូបថតនេះទៅប្រអប់សារអេឡិចត្រូនិករបស់តូតាល់អេនើជីស៍ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុបញ្ចូលទៅគណនីរបស់អ្នក។
 4. លេងហ្គេមកាន់តែច្រើន ឬស្កេន QR កូដនៅហាង Bonjour សម្រាប់ទទួលបានពិន្ទុបន្ថែមទៀត។
 5. កក់រង្វាន់ជាមួយពិន្ទុដែលមាន អ្នកនឹងទទួលបាន QR កូដផ្ទាល់ខ្លួន។
 6. ទៅកាន់ទីតាំងតូតាល់អេនើជីស៍ដែលនៅជិតបំផុត បង្ហាញQR កូដរបស់អ្នកនឹងទទួលយកង្វាន់ដែលបានកក់។

រង្វាន់ផ្តល់ជូនរួមមាន៖

 • កាហ្វេ Bonjour ភេសជ្ជៈ (ទំហំធំ)
 • សាំង Excellium 2L
 • លាងរថយន្តរហ័សមានសម្រាប់តែ (ភ្នំពេញ)
 • ប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូ
 • ប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្ត

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត៖

 • អ្នកអាចប្តូរយករង្វាន់បានចំនួន ១ តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រង្វាន់ ១ប្រភេទ និងមិនច្រើនជាង ២ រង្វាន់នៃចំនួនសរុប។
 • រង្វាន់កក់នីមួយៗមានសពុលភាព ៣ ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកវានឹងត្រូវបានអស់សពុលភាព និងមិនអាចទាមទាររង្វាន់បាន។
 • រាល់ការទិញទំនិញណាមួយចាប់ពី ៣ដុល្លារ ឬច្រើនជាង ឡើងក្នុងមួយវិក្កយបត្រនៅហាង Bonjour ឬកាហ្វេ Bonjour  ងមានសិទ្ធក្នុងការស្កេន QR កូដ។
 • រង្វាន់មានកំណាត់។ យុទ្ធនាមានរយៈពេលចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ២០២១ ឬរហូតដល់រង្វាន់អស់ពីស្តុក។
 • យុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេសគ្រប់ស្ថានីយតូតាល់អេនើជីស៍។
 • បុគ្គលិកតូតាល់អេនើជីស៍ និងបុគ្គលិកស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ដៃគូរ ឬភ្នាក់ងារ ( Agency ) ដទៃទៀតដែលពាក់ពន្ធ័ជាមួយ ក្រុមហ៊ុនមិនមានសិទ្ធក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេ។
 • តាមរយៈការចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ អ្នកចូលរួមបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវមានអាយុលើសពី ១៨ ឆ្នាំហើយយល់ព្រមតាមលក្ខខ័ណ្ឌ អនុវត្តនៃយុទ្ធនាការ។

 

 

 

Wind up to Win. Play games and win great prizes.

Join our new campaign! Play games, get points and win great prizes from TotalEnergies. It’s fun and easy. Just click the link and follow instructions in the chatbot.

https://m.me/1430674253873580?ref=allow-me

Hurry up and share with friends now, as prizes are limited.

How to join the Campaign:

 1. Choose available games from TotalEnergies chatbot in Facebook Messenger.
 2. Play games, complete tasks and get points.
 3. After playing a game save a screenshot with game points and submit it to TotalEnergies chatbot to get points into your account.
 4. Play more games or scan QR codes at Bonjour shop for more points.
 5. Book a prize with available points and get a personal QR code.
 6. Go to the nearest TotalEnergies station, show your QR code and collect booked prizes.

Available prizes:

 • Café Bonjour Drink (large)
 • 2L of Excellium
 • Quick Wash (PP only)
 • Hi-Perf lubricant (0.8/1L)
 • Quartz lubricant (4/5L)

Terms & conditions apply:

 • Participants can redeem only 1 prize of each type and not more than 2 prizes in total.
 • Each prize booking is valid only for 3 days. After that it will expire and can’t be claimed.
 • Every single receipt purchase of $3 or higher at Bonjour shop or Cafe Bonjour is eligible for a QR code scan.
 • Prizes are limited. Campaign duration is from August 13th until October 13th 2021 or until the prize stock lasts.
 • Campaign provides a nationwide coverage in Cambodia at every TotalEnergies station.
 • TotalEnergies and station employees other affiliated staff, partners or agencies are not eligible to participate in the campaign.
 • By taking part in the campaign participants state that they are over 18 years old and   agree with campaign terms & conditions.